Są miejsca gdzie możemy żyć inaczej...
              pomóż nam je tworzyć

STOWARZYSZENIE "ŻYĆ INACZEJ"

Stowarzyszenie "Żyć Inaczej" jest organizacją pozarządową, która powstała w marcu 2000 roku. W ramach ośrodka działa: klub dla dzieci i młodzieży, oraz klub seniora. Współorganizujemy imprezy osiedlowe, wystawy, ferie i półkolonie. Odbywając się u nas staże i praktyki. Działamy również w partnerstwie lokalnym

ASSOCIATION "LIVE DIFFERENTLY"

The Association "Live differently" is a non-governmental organization that was first established in the year 2000. Part of our activities are: running a Club for Children and Youths, as well as a Seniors club and volonteer work. We also take part in organizing events in housing estates and exhibitions. We lead internships and work training. We are a part in local partnerships.