Stowarzyszenie "Żyć Inaczej"

Stowarzyszenie "Żyć Inaczej" jest organizacją pozarządową, która powstała w marcu 2000 roku.

W ramach ośrodka działa: klub dla dzieci i młodzieży. Punkt przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA, oraz klub seniora. Współorganizujemy imprezy osiedlowe, wystawy, ferie i półkolonie. Odbywając się u nas staże i praktyki. Działamy również w partnerstwie lokalnym. WIĘCEJ

The Association "Live differently" is a non-governmental organization that was first established in the year 2000.

Part of our activities are: running a Club for Children and Youths, as well as a Seniors club and volonteer work. We also take part in organizing events in housing estates and exhibitions. We lead internships and work training. We are a part in local partnerships. MORE


 WYSZUKAJ

 żyć inaczej

 
                               Patron medialny