Grupa wokalna

SPOTKANIA w środy godz. 9.30-11.30

Zapraszamy chętnych, którzy zechcą dołączyć. Wbrew pozorom nie jest wymagany talent muzyczny a chęci spędzenia czasu w sposób kreatywny przy muzyce, śpiewie i dobrym towarzystwie.

historia zespołu;

Charakter zespołu w poprzednich latach

Działalność zespołu (w latach 2004, 2005) chóralno – instrumentalnego w oparciu o pieśni średniowieczne, nawiązujące do korzeni polskiej muzyki ludowej, stanowiącej ważny element rodzimej kultury. Zespół w tym okresie miał charakter artystyczny-eksperymentalne połączenie głosów młodych muzyków z brzmieniem głosów osób w jesieni życia z połączeniem muzyki instrumentalnej. Jest to nowatorski sposób animowania kultury i łączenia różnic międzypokoleniowych dialogu. Działalność zespołu była wzajemną inspiracją do kulturotwórczych działań młodych ludzi i osób dojrzałych w jesieni życia a młodych duchem. Aktualnie grupa przechodzi metamorfozę i ma charakter wokalny. Aczkolwiek zespół jest otwarty na zmiany i zaprasza osoby chętne grające na instrumentach lub śpiewające.
Repertuar
Pieśni Kolberga, patriotyczne, popularne, folklorystyczne, obrzędowe, ale również zachowane w pamięci utwory o innym „swobodnym” charakterze.

 

Obecni Członkowie:
Prowadząca Pani Daria Khminko
●Stanisława Szkiełka
●Krystyna Goleniowska
●Wiesława Idzikowska
●Krystyna Ślęzak
●Lucyna Małys
●Jadwiga Domaradzka
●Irena Korzeniewska
●Danuta Stawińska
●Alicja Psiuch

●Janina Tenderenda

Antonina Fornala