Beata Sypniewska – prezes stowarzyszenia kierownik ośrodka
zycinaczej@zycinaczej.org.pl

Barbara Orzechowska – członek zarządu

Piotr Dreczko – sekretarz zarządu