Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Statut stowarzyszenia


Więcej na naszej stronie www.zycinaczej.org.pl
Stowarzyszenie "Żyć Inaczej" jest organizacją pozarządową, która powstała w marcu 2000 r. Zrzesza osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje w niesieniu pomocy innym, co gwarantuje fachowość świadczonych usług. Członkowie stowarzyszenia to osoby pracujące w dziedzinach: pomocy społecznej, socjologii, prawa, ekonomii, pedagogiki, przemocy w rodzinie. Mamy w naszym gronie autorki nowatorskiego projektu pracy z ludźmi w sytuacjach kryzysowych, nagrodzonego dyplomem gratulacyjnym z dwóch Ministerstw Pracy i Polityki Socjalnej - polskiego i duńskiego.

About us The Association "Live differently" (Stowarzyszenie "Żyć Inaczej") was established in the year 2000. It unites experienced professionals in bringing to people social help, pedagogy, law, etc. The aim of the association is to support families and prevention and neutralization of negative social influence. The objectives of the association are: creating a positive atmosphere and conditions for personal and social development of children, youths and seniors; giving space for meetings and sharing experiences, as well as learning new things; intergenerational integration which is carried out through sport, art, workshops and helping children and youths with their homework.