Realizowane  działania  publiczne w roku 2017:

-KLUBOWE  CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI  I  MŁODZIEŻY

-KLUB SENIORA

-ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ  DLA DZIECI , MŁODZIEŻY I SENIORÓW W OKOLICY ULICY

KAMIEŃSKIEGO