Realizowane  działania  publiczne w roku 2018:

-KLUBOWE  CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI  I  MŁODZIEŻY

Klubowe Centrum „Żyć Inaczej”

-KLUB SENIORA

Jak może być jeszcze lepiej?