„Młodzież” Senioralną zapraszamy na:

  • Zajęcia muzyczne – bogaty repertuar. Grupa wokalna działa pod kierownictwem Darii Khminko
    Osoby z instrumentami muzycznymi mile widziane do grupy wokalnej.
    Spotkania przy muzyce „Śpiewać każdy może”
  • Zajęcia promujące zdrowy styl życia, Zajęcia ruchowe i inicjatywy kulturalno publicystyczne
  • Warsztaty plastyczne – szydełkowanie, wyszywanie, malowanie, decupage, masa solna, gips, glina..
  • Spotkania Kombatantów
  • Zapraszamy na kawę i herbatę
  • Jesteśmy otwarci na inne propozycje

 

HARMONOGRAM zajęć Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu „Żyć Inaczej” w 2017r

 

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA NIEDZIELA

9.00-13.00

Sprawy organizacyjne w tym spotkania indywidualne działania samopomocowe, wolontariat, współpraca z innymi organizacjami

 

 

9.30-11.30

Zajęcia muzyczne

11.30-12.30

klubo-kawiarenka

organizacja pogadanek prozdrowotnych, wykłady, dyskusje, projekcje multimedialne dotyczące  zdrowego trybu życia, diet, prawidłowego odżywiania, profilaktyki chorób oraz potrzeb seniorów ułatwiających im znalezienie się we współczesnym świecie

 

 

 

 

 

 

9.00-12.00

Spotkania Kombatantów

Pierwszy piątek miesiąca

 

 

 

 

Udział w festynach, festiwalach, przeglądach, koncertach, wystawach, targach, występy w innych klubach itp.

 

Na zaproszenia -udział w festynach, festiwalach, przeglądach, koncertach, wystawach, targach, występy w innych klubach również mogą odbywać się w dniach powszednich- ustalane terminy  wydarzeń są niezależne od nas. Inicjatywy kulturalne i prozdrowotne – terminy w trakcie ustalania.

Plakat 3.02

 

PLAKAT

 

 

 

logo2

Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Wrocław.