1% sprawozdania

2018

2017

Infromacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Informacje dodatkowe

2016

Roczne sprawozdanie merytoryczne 2016

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje uzupełniające do bilansu

Bilans 2016

 

2015

sprawozdanie merytoryczne
rachunek zysków i strat
informacje ogólne
bilans

2014

sprawozdanie merytoryczne 2014
rachunek zysków i strat 2014
informacje ogólne 2014
bilans 2014

2013

sprawozdanie merytoryczne
bilans uproszczony
informacja dodatkowa
rachunek wyników
Status Stowarzyszenia