1% sprawozdania

2018

Roczne sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje dodatkowe

Bilans

2017

Roczne sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje dodatkowe

Bilans

2016

Roczne sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Informacje dodatkowe

Bilans

 

2015

sprawozdanie merytoryczne
rachunek zysków i strat
informacje ogólne
bilans

2014

sprawozdanie merytoryczne 2014
rachunek zysków i strat 2014
informacje ogólne 2014
bilans 2014

2013

sprawozdanie merytoryczne
bilans uproszczony
informacja dodatkowa
rachunek wyników
Status Stowarzyszenia