Działo się

 

Historia Seniorów

Spotkania z ciekawymi ludźmi i imprezy okolicznościowe
Spotkanie z Panią Marią Klieleczawą, artystką ludową prowadząca warsztaty wielkanocne, na których uczyła malować pisanki techniką batikową. Spotkanie z Panem Zagórskim na temat „fenomen wynalazków”, kolejne na temat „UFO”. Czwartkowe wieczorki „Sielanka u Pana Janka” – nowy cykl spotkań z ciekawymi ludźmi; poetyckie, literackie, reporterskie, artystyczne prowadzone przez pana Jana Poniatowskiego. Wieczorki poetyckie. Działania kulturalne-artystyczne. Imprezy integracyjne z udziałem rodziców i seniorów: bale sylwestrowe, bale karnawałowe, uroczyste otwarcie ośrodka, Spotkania Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dni Seniora, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Ojca, obchody Dnia Rodziny, Andrzejki oraz Spotkania Wigilijne. Akademia z okazji Dnia Niepodległości, obchody imienin naszych seniorów – drobne upominki, udział seniorów w obchodach Dni Seniora w Centrum Kultury Agora, Wraz z Radą osiedla Nadodrze organizowane były loterie charytatywne

Aktywizacja w ramach promocji zdrowia
Odbyły się: wieczorki taneczne przy muzyce na żywo, spotkania grup samopomocowych wspierające się w trudnych chwilach, cykl spotkań i pogadanek na temat zdrowia, porządków jesiennych na działkach.

Udział Seniorów w szkoleniach
Realizowany był projekt partnerski „Zrozumieć Seniora” finansowany z FIO; szkolenie pn. „Stres – jak sobie radzić w trudnych sytuacjach” z zakresu „Promocja działalności artystyczne seniorów w środowisku lokalnym”, „Działania artystyczne z punktu widzenia seniorów”, „Zajęcia plastyczne”, opracowane przez Stowarzyszenie „Żyć Inaczej, Stowarzyszenie Klanza – opracowało szkolenie pt „Dodać życia do lat” – wzmacnianie aktywności ludzi starszych – aktywizujące metody pracy z grupą, Wrocławskie Pracownie Edukacji kulturalnej – szkolenie pn. ”Działania animacyjno-kulturalne dla seniorów”, „Pierwsza Pomoc przed Medyczna stopnia I” – Korpus Medyczny Świętego Łazarza Centrum Edukacji i terapii – szkolenia pn. „Jak podnieść jakość życia seniorów – kinezjologia edukacyjna”.

Współpraca z:
Urzędem Miasta – Wydział Zdrowia, Edukacji, Kultury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Policją, Radami Osiedla „Nadodrze”, „Karłowice-Różanka”, okolicznymi szkołami i innymi placówkami oświatowymi i organizacyjnymi, Centrum Kultury Agora, Klubem Polanka, Fundacją Wrocławsko-Dortmundzka, Strażą Pożarną. Semper Avanti – wolontariat z zagranicy, Stowarzyszenie Tratwa

Wydarzenia kulturalne – promocja twórczości seniorów
Przystąpienie do konkursu fotograficznego ogłoszonego przez WZUM Pt. „Moje Osiedle” i zajęcie III miejsca we Wrocławiu w kategorii dorośli. Przygotowane zostały wystawy fotograficzne „Z życia klubu”. Cykliczne opracowywanie gabloty informacyjnej w Klubie, wydajemy kwartalnik seniorów „Niecodzienny”, odbyła się wystawa haftu. Seniorzy uczestniczyli w projekcji filmu „Katyń”. Działania promujące zainteresowania seniorów np. haft, szydełkowanie, inne.

 • Zajęcia dydaktyczne Studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Socjologi 2015r.
 • Jesienne koncerty w klubie (2012, 2013, 2014, 2015, )
 • Wspólne kolędowanie w klubie (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Udział w projekcie Wrocławskie Święto Kwiatów naszych Seniorek Krystyny Ślęzak i Ireny Korzeniewskiej – 2012r.
 • Udział w Przeglądzie Amatorskich Chórów Senioralnych – (2012, 2013)
 • Udział w pikniku rodzinnym u “Dzielnych Dzieciaków” – 2012r.
 • Uczestnictwo we Wrocławskich Targach Senioralnych – (2012, 2013, 2014, 2015)
 • Wernisaż wystawy prac Pani Ireny Korzeniewskiej pt “MANDALE w Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 6 przy ul Lwowskiej. – artykuł o wystawie  www.wiadomosci24.pl/artykul/mandale_ireny_korzeniewskiej_226705.html  – 2012r.

 • Spotkanie z redaktorem RADIA WNET – Panem Janem Poniatowskim . Udział w audycji radiowej   członków grupy wokalnej i plastycznej klubu seniora. – 2012r.

 • Wystawa w stowarzyszeniu pt “MANDALE” autorstwa Pani Ireny Korzeniewskiej członka naszego klubu seniora- 2012r.

 • Wystawa w centrum kultury “AGORA” pt “MANDALE” autorstwa Pani Ireny Korzeniewskiej członka naszego klubu seniora- 2012r.

 • Spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej ” Jak nie stać się ofiarą przestępstwa” (2012, 2013, 2014)
 • Występ na XV – tych Spotkaniach Zespołów Śpiewaczych – Mietków – 2011 r.
 • Udział w Trzecim Przeglądzie Stołów Bożonarodzeniowych Gminy Żmigród – 2011 r.
 • Obchody Dnia Seniora z występami wokalnymi w naszym Klubie Seniora. Na spotkanie zostali zaproszeni także członkowie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. – (2011, 2012)
 • Spotkania z funkcjonariuszami policji KMP Wrocław “Jak unikać zagrożeń” ” Nie daj się oszukać” (2011, 2012, 2013, 2014)
 • Koncert zespołu z okazji 6 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, – 2011 r.
 • Rocznicy Powstania Styczniowego w kościele św. Józefa. – 2010 r.
 • „Pośpiewanki” w „RO – Kuźniki” – 2010 r.
 • „Kaziuki” w klubie „RO – Kuźniki”, – 2010 r.
 • Koncert w Klubie w Praczach Odrzańskich, – 2010 r.
 • Festynie osiedlowym Rady osiedla Nadodrze Pt. „Europejski Dzień Sąsiada”, – (2010, 2011)
 • Festynie Rady dla Różanka – Karłowice – Majówka, – (2010, 2011)
 • Koncert zespołu na festynie „Święto Magnolii” – (2010, 2011)
 • „Śpiewanie nad Wodą” zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, – 2010 r.
 • 2 koncerty w Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu 2010 r.
 • Udział w Przeglądzie Chórów Senioralnych ODT „Światowid” – 2010 r.
 • Koncert zespołu z okazji 5  rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, – 2010 r.
 • Uczestnictwo na odpuście w kościele św. Antoniego, – (2010, 2011)
 • Występ zespołu na pikniku na osiedlu Arena, – (2010, 2011) r.
 • Występ w klubie seniora „RO Kowale” – (2010, 2011, 2012)
 • występ na przeglądzie Chórów Seniora, Familiada 3 – Huby 2008 r.
 • Koncert w Domu Kultury w Jordanowie z okazji “Świeta plonów” (2007, 2008)
 • Występ na Festynie Osiedlowym “CAL” 2007
 • występ w bibliotece przy ul. Lwowskiej, z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II, 2008 r.
 • Występ na Festiwalu Sztuki w Drodze “Karton” Wrocław 2008, organizowany przez Urząd Marszałkowski 2008 r.
 • Występ na Festynie Żeglugi – “Święto Odry” (2007)
 • Koncert z okazji Dnia Niepodległości w siedzibie Stowarzyszenia ( 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Koncerty w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Litewskiej, Mącznej i Ciepłej – (2005, 2006, 2007, 2008 2009, 2010, 2011)
 • Koncert podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2006/2007 AKADEMII BEZPIECZNY SENIOR -III EDYCJIA – ŚWIĘTA KATARZYNA (z udziałem przedstawicieli Policji Miejskiej i Orkiestry Policyjnej we Wrocławiu, władz Gminnych w Świętej Katarzynie, władz Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
 • Występ na wieczorze wigilijnym w stowarzyszeniu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, współpartnerstwo z “FIO” w projekcie partnerskim “Zrozumieć seniora”
 • Koncert podczas Pikniku Rodzinnego na pl. Wolności na rzecz dzieci niepełnosprawnych – organizowany przez Stowarzyszenie “Pierwszy Krok” (2006)
 • Koncert podczas Festynu Rady Osiedla “Nadodrze” z okazji Dni Wrocławia – Górka Słowiańska (2006)
 • Festiwal Folklorystyczny “Śpiewanie Pod Ślężą” ( 2005, 2006, 2007)
 • Koncert w Gminnym Ośrodku Kultury w św. Katarzynie ( 2005,2006, 2007)
 • Koncert w Klubie Seniora naszego stowarzyszenia wraz z wystawa haftu autorstwa seniorek,( 2006)
 • Koncert oraz wystawa fotograficzna z tourne grupy oraz wystawa haftu, w Pensjonacie dla osób starszych przy ul. Kamieńskiego ( 14.03.2006)
 • Koncert z okazji Święta Kobiet (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Koncert z okazji Światowego Dnia Chorych W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez siostry Albertynki (11.02.2006r, 2007)
 • Kolędowanie w Klubie “pod Dzwonnicą”- była też poezja i biesiadowanie. (2005, 2006, 2007, 2008)
 • Udział w VII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych -Dom Kultury Zagrodno ( 2006)
 • Kolędowanie w Klubie pod Kolumnami ( 2005, 2006, 2007, 2008)
 • Grupa Wokalna jako jedyny zespół z Wrocławia znajdował się na Dolnośląskiej Liście Przebojów Ludowych, prowadzonej przez Polskie Radio Wrocław i Gazetę Wrocławską. I, II edycja. ( 2005) – zajęcie II miejsca
 • Występ przy Hali Stulecia, podczas akcji charytatywnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych ( 2005)
 • występ w Centrum Kultury Agora z okazji zakończenia kadencji Rady Osiedla Karłowice Różanka i rozdania medali 300 lecia Karłowic(2005)
 • występ w Klubie Seniora podczas spotkania wielkanocnego (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w stowarzyszeniu (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • występ w Klubie Seniora z okazji Dnia Matki i Ojca (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • występ w Klubie Seniora z okazji Dnia Babci i Dziadka (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • występ w Klubie Seniora podczas Wieczoru Wigilijnego (grudzień 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • występ na festiwalu seniorów w Pałacyku na Sołtysowicach w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Seniora pod hasłem “Seniorzy Wrocławia” (2004)
 • udział zespołu “Festiwalu Piosenki Abstynenckiej” w Obornikach Śląskich (2004, 2005,2006, 2007, 2008)
 • występ w sali Sesyjnej Urzędu Miasta podczas Forum ds. Seniorów organizowanym przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta (kwiecień 2004r)