Kombatanci

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
Zarząd koła “Różanka”
Jadwiga Zielińska – Prezes
Krystyna Witko – Skarbnik
Halina Maniara – Członek
W 2019 roku spotkania odbywają się ;

1x w miesiącu x 3h zwykle są to pierwsze piątki miesiąca, w roku 2019;
11.01.2019,
01.02.2019,
01.03.2019,
05.04.2019,
10.05.2019,
 07.06.2019,
06.09.2019,
04.10.2019,
08.11.2019,
13.12.2019

O dodatkowych spotkaniach i uroczystościach będziemy informować na stronie internetowej 
z wyprzedzeniem co najmniej  14 dniowym.
KOMBATANCI:
związek kombatantów zrzesza obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

ZKRPiBWP Koło “RÓŻANKA”

koło ma obecnie około 80 członków i podopiecznych w wieku ponad 80 lat

ZKRPiBWP skupia kilkanaście autonomicznych środowisk kombatanckich:

żołnierzy Wojska Polskiego,
żołnierzy Września 1939 r.,
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
żołnierzy Armii Krajowej,
żołnierzy Batalionów Chłopskich,
żołnierzy Armii Ludowej,
żołnierzy Polaków wcielonych do jednostek Armii Czerwonej,
żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów),
najmłodszych kombatantów – żołnierzy „Synów Pułku”,
uczestników tajnego nauczania,
byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych,
Dąbrowszczaków,
żołnierzy 1920 roku.
Naszą jednostką nadrzędną jest Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Okręgowy ul. Energetyczna 14
53-330 Wrocław tel. 71 361 15 11

Zapraszamy  kombatantów do współpracy chętne osoby do współpracy.