Realizowane działania publiczne w roku 2019

Realizowane  działania  publiczne w roku 2019:

KLUBOWE  CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI  I  MŁODZIEŻY- Klubowe Centrum “Żyć Inaczej”

KLUB SENIORA- Jak może być jeszcze lepiej?