Wolontariat

WOLONTARIUSZU!

Przy “Stowarzyszeniu Żyć Inaczej” działa wolontariat. Dotychczas uczęszczali  tu uczniowie ze szkół wrocławskich (w tej chwili gościmy wolontariuszy ze szkół: Gimnazjum Językowe, Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 27, Cekiron, LO nr 12).

Gościli u nas wolontariusze z  zagranicy, m.in. z Bośni, Hiszpanii, Niemiec, Włoch,  Finlandii, Austrii, Ukrainy, Szkocji, Brazylii, Nowej Zelandii, Armenii, Australii, Kolumbii, Białorusi.

W ramach wolontariatu malowaliśmy salę rekreacyjną. Graffiti na ścianach i suficie stworzył Erni.

 

INFORMACJE DLA CHĘTNYCH
Zakres pomocy w ramach wolontariatu:
 • pomoc przy komputerach
 • sprzątanie
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • pomoc przy ogranizacji dyskotek i innych zabaw dla dzieci
 • praca w ogrodzie
 • mile widziane są wszystkie pomysły, z którymi młodzi, kreatywni ludzie mogą przyjść

Wszystkich chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach działalności świetlicy.

REKRUTACJA
 • aktualnie poszukujemy wolontariuszy , którzy pomogliby w  organizacji
  • zajęć klubowych dla dzieci m. innymi  ; sportowych, plastycznych , informatycznych, tanecznych
  • zajęć w punkcie przedszkolnym
  • zajęć w klubie seniora – promujących zdrowy styl życia; taniec, gimnastyka, plastycznych ( ciekawe techniki ).

   

  O WOLONTARIACIE
  • Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Z kolei Centrum Wolontariatu definiuje “wolontariat” jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzy rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

  WOLONTARIUSZ

  • Powszechnie przyjęło się, że wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezpłatnie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Może to być uczeń , student, osoba pracująca ,  bezrobotna , emeryt,  rencista.
   Zwykle wolontariusz nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczające są dobre chęci i wolny czas. Jednak w niektórych przypadkach od wolontariusza oczekuje się posiadania kwalifikacji odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych zadań (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów).
   Kandydat na wolontariusza powinien się zastanowić, co go interesuje w co mógłby się zaangażować . Robiąc coś, co uważa za ciekawe, będzie zadowolony z powierzanych zadań i wydajniejszy. Będzie mógł również rozwinąć swoje zainteresowania oraz realizować pasje i  własne pomysły.  Powinien również zastanowić się, ile czasu może poświęcić na działalność wolontariacką. Czy chce się zaangażować w pełni, czy też interesuje go wolontariat “akcyjny”, czyli pomoc udzielana co pewien czas w ramach większego wydarzenia.

  Serdecznie zapraszamy !