współpraca, programy

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo w ramach programu dystrybuowane są materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania.

Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. W tym celu koordynatorzy Żółtego Talerza z wszystkich placówek objętych programem biorą udział w specjalnych warsztatach w warszawskiej Pracowni Efektu Domina, podczas których uczą się, jak atrakcyjnie przygotowywać pożywne potrawy dla dzieci.

PR_tekst_do_placówek_ŻT

PARTNERSTWO LOKALNE „POLANKA”

Z  inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu powstało w 2008 roku “Partnerstwo Polanka”, które aktywnie działa na rzecz mieszkańców wrocławskich osiedli Karłowice, Polanka, Różanka liczących w sumie ponad 35 tys. Mieszkańców.  Stowarzyszenie “Żyć inaczej” jest członkiem partnerstwa.
Należą tu m.in. takie instytucje jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji Wrocław Psie-Pole, Straż Miejska Wrocławia, Rada Osiedla Karłowice-Różanka, Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu,Obywatelskie Porozumienie Mieszkańców “Wokół Ogrodu”,

KLUBOWE CENTRUM  AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY przy stowarzyszeniu “Żyć Inaczej”We Wrocławiu, należy do NIEFORMALNEJ SIECI klubowych centrów działających we Wrocławiu:

  • Zbliżanie i łączenie różnych działań, zarówno dużych projektów, jak i mniejszych przedsięwzięć indywidualnych grup społeczności lokalnych – jest jednym z wielu założeń Partnerstwa .