współpraca

Gmina Wrocław dofinansowała W 2012 realizację zadań:logo2

Klub Seniora,

Klub dla dzieci i młodzieży,

Niepubliczny Punkt Przedszkolny- klub przedszkolaka

 

Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi we współpracy z administracją rządową, samorządową oraz innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, które pragną wspierać lub współpracować w zakresie wyznaczonych przez Stowarzyszenie celach statutowych.

Współpracujemy ze Strażą Miejską, Policją, Radami Osiedla: ” Nadodrze” oraz “Karłowice-Różanka”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a w szczególności z Zespołem Pracy Terenowej Nr 10, Szkołami Podstawowymi Nr 50, Nr 83, Nr 20, LO X, Klubem Polanka i wieloma innymi.

PARTNERSTWO LOKALNE „POLANKA”

Z  inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu powstało w 2008 roku “Partnerstwo Polanka”, które aktywnie działa na rzecz mieszkańców wrocławskich osiedli Karłowice, Polanka, Różanka liczących w sumie ponad 35 tys. Mieszkańców.  Stowarzyszenie “Żyć inaczej” jest członkiem partnerstwa.
Należą tu m.in. takie instytucje jak:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Komisariat Policji Wrocław Psie-Pole,
 • Straż Miejska Wrocławia,
 • Rada Osiedla Karłowice-Różanka,
 • Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu,
 • Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu,
 • Obywatelskie Porozumienie Mieszkańców “Wokół Ogrodu”,
 • Prowincja Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych,”Partnerstwo to porozumienie międzysektorowe, w którym jednostki, grupy czy organizacje zgadzają się wspólnie pracować, dzieląc zarazem koszty, ryzyko jak i korzyści w celu wypełnienia zobowiązań lub podjęcia określonych zadań.” Tu znajdziesz wykaz wszystkich Wrocławskich klubów i informacje o nich !
 • www.kluby-srodowiskowe.pl
 • KLUB ŚRODOWISKOWY przy stowarzyszeniu “Żyć Inaczej”We Wrocławiu, należy do NIEFORMALNEJ SIECI klubów środowiskowych
 • Zbliżanie i łączenie różnych działań, zarówno dużych projektów, jak i mniejszych przedsięwzięć indywidualnych grup społeczności lokalnych – jest jednym z wielu założeń Partnerstwa .